توضیحات آگهی

یک کارخانه صنعتی در شهرک سلیمی جهت تکمیل کادر خود در رسته های شغلی ذیل استخدام می نماید . واجدین شرایط رزومه کاری را به شماره اعلام شده در واتساپ ارسال نمایند.
1- دو نفر حسابدار با سابقه در زمینه حسابداری صنعتی و مالیاتی آشنا به نرم افزار سپیدار(خانم یا آقا)
2- انبار دار حرفه ای(آقا)
3-نگهبان واحد حراست