تماس بگیرید
شماره آگهی: 276

توضیحات آگهی

فنر لاکینگ در دو نوع ایرانی و وارداتی
با ضخامت2.8
لاکینگ
پروفیل یو
پروفیل اچ
قاب گالوانیزه
قاب الومینیوم